||english

华孚时尚-pg官网是哪个

华孚时尚股份有限公司huafu fashion co., ltd

股票简称:华孚时尚
股票代码:002042
注册地址:安徽省淮北市经济开发区新区石山路6号
办公地址:广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦1号楼59层
法定代表人:孙伟挺
董事会秘书:张正
电子信箱:
联系地址:广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦1号楼59层
电话:0755-83735645
传真:0755-83735566
网站地图